Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών , δυνάμει της υπ’ αριθμ 31/2016 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2017- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.
November 30, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών , δυνάμει της υπ’ αριθμ 31/2016 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο