Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 208/2017- Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο