Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με τίτλο: “ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING’’

Accessibility
Κλείσιμο