Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού και σάρωσης οδών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών προστασίας.

Accessibility
Κλείσιμο