Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2017 – Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σπουδαστών του ΙΕΚ στο Δήμο Εορδαίας
November 29, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με τίτλο: “ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ- CATERING’’
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο