Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2017 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο