Αρ. Απόφασης Ο.Ε 200/2020 – Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο