Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο