Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 195/2021 – Έγκριση ή μη της 13ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»

Accessibility
Κλείσιμο