Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2020 – Aνάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 2/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και εξουσιοδότησης αυτού να παραστεί στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασμό του Δήμου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 195/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του covid 19 του Ιδρ. Σταύρου Νιάρχου.
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2020 – Aνάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 2/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και εξουσιοδότησης αυτού να παραστεί στην εν λόγο υπόθεση για λογαριασμό του Δήμου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο