Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Accessibility
Κλείσιμο