Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή σύμβασης το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Accessibility
Κλείσιμο