Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ»

Accessibility
Κλείσιμο