Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Έργα βελτίωσης ποιότητος του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο