Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».

Accessibility
Κλείσιμο