Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2020 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με διαγράφη ποσού Δ.Τ., Δ.Φ & ΤΑΠ.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2020 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο