Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2018 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2019.

Accessibility
Κλείσιμο