Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο