Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2020 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2020 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας , έτους 2021.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2020 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο