Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 4/2018, προϋπολογισμού 26.191,90 ευρω.

Accessibility
Κλείσιμο