Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ερμακιάς.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2017 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ερμακιάς.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο