Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2017 – Κατάρτιση όρων φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 731,125 στρεμ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ερμακιάς.

Accessibility
Κλείσιμο