Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο