Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Άρδασσας, « Η Άρδασσα».
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση από κοινού θεατρικής παράστασης με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο