Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Άρδασσας, « Η Άρδασσα».

Accessibility
Κλείσιμο