Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αρίθμ 101/2017 διαταγής πληρωμής, την παράσταση αυτού κατά την συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή αυτής και την επίδοση αυτής από δικαστικό Επιμελητή.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση αγωγής κατά ιδιώτη για την διόρθωση της λανθασμένης εγγραφής του Κτηματολογίου του υπ΄αρίθμ 1683 οικοπέδου, έκτασης 910 τ.μ κυριότητας του Δήμου Εορδαίας ,την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της, την παράσταση του Ν.Σ κατά την συζήτηση της αγωγής ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή αυτής και την επίδοση της αγωγής και του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δικαστικό Επιμελητή.
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010.
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αρίθμ 101/2017 διαταγής πληρωμής, την παράσταση αυτού κατά την συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή αυτής και την επίδοση αυτής από δικαστικό Επιμελητή.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο