Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ, αρ. μελέτης 6/2020.
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο