Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Συντήρηση 4/θέσιου δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας» συνολικής δαπάνης 52.330,13 ευρώ (με ΦΠΑ) αρ. μελ. 12/2018.

Accessibility
Κλείσιμο