Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Α΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 120/2016 αίτησης ακύρωσης, κατά την δικάσιμο στις 1-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Ε΄Τριμελούς Τμήματος Διαφορών Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση των υπ΄αρίθμ καταχώρισης ΠΡΦ236/20-5-2016 & ΠΡΦ636/27-10-2015 προσφυγών της ΔΕΗ Α.Ε, κατά την δικάσιμο στις 18-10-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 4249/2016 αίτησης ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, κατά την δικάσιμο στις 16-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Α΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 120/2016 αίτησης ακύρωσης, κατά την δικάσιμο στις 1-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο