Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων», αρ. μελ. 22/2017.

Accessibility
Κλείσιμο