Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2021 – Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 11/2013.

Accessibility
Κλείσιμο