Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2020 – Αντικατάσταση-απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πενταβρύσου και έγκριση των γενομένων δαπανών.

Accessibility
Κλείσιμο