Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2020 – Αντικατάσταση-απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πενταβρύσου και έγκριση των γενομένων δαπανών.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο