Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020.

Accessibility
Κλείσιμο