Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2018 – Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς.

Accessibility
Κλείσιμο