Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2018 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης- Εμπορίου», προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.μελέτης 6/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
December 4, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2018 – Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς.
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο