Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελ. 5/2019.

Accessibility
Κλείσιμο