Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2020 – Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε., Αγίας Παρασκευής», αρ. μελ. 21/2016

Accessibility
Κλείσιμο