Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2007/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Accessibility
Κλείσιμο