Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », αρ μελέτης 13/2016 με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
September 29, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 17,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », αρ μελέτης 13/2016 με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο