Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή-συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» αρ. μελ. 5/2016.

Accessibility
Κλείσιμο