Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», αρ. μελ.11/2016.

Accessibility
Κλείσιμο