Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ».

Accessibility
Κλείσιμο