Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ Γαλάτειας» με αρ. μελ. 20/2020.

Accessibility
Κλείσιμο