Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», αρ. μελ.25/2017.

Accessibility
Κλείσιμο