Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ . 161/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.
December 4, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ . 161/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο