Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 29.059,62 ευρώ, αρ. μελ. 17/2016.

Accessibility
Κλείσιμο