Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ “2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε” Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο