Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2021 – Διενέργεια κλήρωσης και έγκριση αποτελέσματος αυτής για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 1/2019.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2021 – Διενέργεια κλήρωσης και έγκριση αποτελέσματος αυτής για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο