Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2020 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Δημοσίων Σχέσεων
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 152/2020 – Έγκριση ή μη της 31/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: “4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο