Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2020 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Δήμου Εορδαίας σε συνεργασία με τονπολιτιστικό σύλλογο «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 150/2020 – Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Δημοσίων Σχέσεων
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2020 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο